Mây thẻ: chúa nhật 13 thường niên

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-6-2020 – Chúa Nhật 13 Thường Niên

Xứng với Thầy (28.6.2020 – Chúa Nhật 13 Thường Niên, năm A) Lời Chúa: Mt 10, 37-42 Khi ấy, Đức Giêsu sai mười hai tông đồ đi và nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày