Mây thẻ: Chúa Nhật 11 Thường niên B

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-6-2021 – Chúa Nhật 11 Thường niên

Bông lúa trĩu hạt (13.6.2021– Chúa Nhật 11 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 4, 26-34 Xem thêm: Giờ Các Giáo Phận Trực Tiếp Thánh Lễ Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này:...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 17 tháng 6 năm 2018

Bông lúa trĩu hạt Lời Chúa: Mc 4, 26-34 Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày