Mây thẻ: Chúa nhật 1 Mùa Vọng

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-11-2021 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

Anh em sắp được cứu độ. (28.11.2021 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C) Lời Chúa: Lc 21,25-28.34-36 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Sẽ có những điềm lạ trên mặt...
Mùa Vọngvideo

Thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng 29-11-2020

Bài Ðọc I: Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8 "Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống". Trích sách Tiên tri Isaia. ấn vào tham dự Thánh Lễ lúc 22h00 Lạy Chúa, Chúa là Cha và...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-11-2020 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B

Tỉnh thức và canh thức (29.11.2020 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B) Lời Chúa: Mc 13, 33-37 8h00, 20h00: Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng 2020 (Dòng Chúa Cứu Thế) ...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, 1/12/2019

Thánh Lễ CN I MV A Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn 8h00 01/12/2019 https://www.youtube.com/watch?v=Wyx9YYO99H8
lời chúa

Lời Chúa ngày 1/12/2019 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

Hãy sẵn sàng (01.12.2019 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, năm A) Lời Chúa: Mt 24, 37-44 Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: “Thời ông Nôê thế nào,...

NGƯỜI GIỮ CỬA (3.12.2017 – Chúa nhật 1 Mùa Vọng, Năm B)

Lời Chúa: Mc 13, 33-37 Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày Quang Lâm của Người rằng: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày