Mây thẻ: Chúa Nhật 1 Mùa Chay

lời chúa

Lời Chúa ngày 21-2-2021 – Chúa Nhật 1 Mùa Chay

Hãy hối cải (21.02.2021 – Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm B) Lời Chúa: Mc 1, 12-15 Sau khi Ðức Giêsu chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang...
lời chúa

Quỉ bỏ Người mà đi (01.3.2020 – Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A)

Lời Chúa: Mt 4, 1-11 Sau khi chịu phép rửa, Ðức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa hôm nay 10/3/2019

Quỷ bỏ Người mà đi (10.3.2019 – Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm C) Lời Chúa: Mt 4, 1-11 Sau khi chịu phép rửa, Ðức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày