Mây thẻ: Chúa Giêsu Phục Sinh

Ngôi Mộ Trống và Chúa Giêsu Phục Sinh

Ngôi Mộ Trống và Chúa Giêsu Phục Sinh

Mấy bữa nay kể từ khi Thầy bị bắt và chết trên thập giá, cả thành Giêrusalem đều bàn tán xôn xao với nhau. Đâu đâu người ta cũng nói về đề tài liên...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày