Mây thẻ: Chúa Chiên Lành pdf

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-4-2021 – Chúa Nhật 4 PS

Hy sinh mạng sống vì chiên (25.4.2021 – Chúa Nhật 4 PS - Chúa Chiên Lành) Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các...

Chúa Chiên Lành – Kim Long

Chua Chien Lanh - Kim Long

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày