Mây thẻ: Chúa Chiên Lành 2021

Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật ngày 25-4-2021

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật ngày 25-4-2021. Thánh Lễ Trực tuyến Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 8g00, 25/04/2021 - Chúa Nhât - CHÚA CHIÊN LÀNH vào lúc 8g00, 25/04/2021 https://www.youtube.com/watch?v=W98HBBKabJI
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-4-2021 – Chúa Nhật 4 PS

Hy sinh mạng sống vì chiên (25.4.2021 – Chúa Nhật 4 PS - Chúa Chiên Lành) Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày