Mây thẻ: Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức Tin

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

Tiểu Sử Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

Ngài sinh ngày 25 tháng 11 năm 1956 tại giáo xứ Tuy Hòa, Phú Yên, giáo phận Qui Nhơn, là con thứ bảy trong số chín người con của ông bà Nguyễn Văn Biện...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày