Mây thẻ: Chớ làm cớ vấp ngã

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 12/11/2018

Chớ làm cớ vấp ngã (12.11.2018 – Thứ Hai Tuần 32 TN) Lời Chúa: Lc 17, 1-6 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày