More

    Chiêm ngưỡng nhan Cha

    Lời Chúa ngày 2/10/2018

    Chiêm ngưỡng nhan Cha (02.10.2018 – Thứ Ba - Các Thiên thần Bản mệnh) Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi...

    Hot Topics