Mây thẻ: chỉ trích về Công đồng Vatican II

Tòa Thánh đáp lại những chỉ trích về Công đồng Vatican II

Tòa Thánh đáp lại những chỉ trích về Công đồng Vatican II

Qua tiến sĩ Sergio Centofanti, Phó Giám đốc biên tập Bộ Truyền thông, Tòa Thánh phản ứng trước những lời chỉ trích của Đức Tổng Giám mục Carlo Viganò, nguyên Sứ Thần Tòa Thánh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày