Mây thẻ: chân phước John Henry Newman

Vatican xác nhận phép lạ thứ hai nhờ lời cầu bầu

Vatican xác nhận phép lạ thứ hai nhờ lời cầu bầu của chân phước...

Theo báo chí, Vatican đã xác nhận một phép lạ thứ hai đã xảy ra nhờ lời chuyển cầu của chân phước John Henry Newman. Tin này làm gia tăng hy vọng rằng ngài...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày