Mây thẻ: chân phước cha Andrej Majcen

Án phong chân phước cha Andrej Majcen

Án phong chân phước cha Andrej Majcen, SDB – từng phục vụ tại Việt...

Hôm 27/9 vừa qua, tiến trình điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa - cha Andrej Majcen, dòng Don Bosco, đã kết thúc. Cha Andrej Majcen, người Slovenia,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày