Mây thẻ: Cha xứ bị bắn chết ở Philippines

Cha xứ bị bắn chết ở Philippines

Cha xứ bị bắn chết ở Philippines

Một linh mục chánh xứ giáo điểm San Isidro Labrador tại Phi Luật Tân đã bị ám sát vào sáng Chúa Nhật hôm qua, ngày 29/04 đang khi cùng với ca đoàn chuẩn bị...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày