Mây thẻ: cha Trần Ngọc Đăng

CN LỄ LÁ: Tấn kịch bi hài

CN LỄ LÁ: Tấn kịch bi hài – Lm. Dominic Trần Ngọc Đăng

Trong các nghi lễ phụng vụ, có lẽ không có cử hành nào bi hài gay cấn như phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá. Khởi đầu Thánh Lễ là một cuộc rước long trọng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày