Mây thẻ: Cha Hilarius Trần Khắc Hỷ

Cha Hilarius Trần Khắc Hỷ đã an nghỉ trong Chúa

Cáo phó: Cha Hilarius Trần Khắc Hỷ

Cha Hilarius sinh ngày 30/01/1927 tại Điền Hộ, Nga Sơn Thanh Hóa. Ngài theo học tiểu chủng viện thánh Giuse, Ba Làng thuộc giáo phận Thanh Hóa. Sau khi mãn tràng, thầy Hỷ được...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày