Mây thẻ: CHA GIUSE VŨ NGỌC CHÂU

Cáo Phó

CÁO PHÓ CHA GIUSE VŨ NGỌC CHÂU

CÁO PHÓ “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)  Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo: CHA GIUSE VŨ NGỌC CHÂU Là Cựu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày