Mây thẻ: Cha Giacôbê NGUYỄN THÀNH TIÊN

Tang lễ Cha Giacôbê Nguyễn Thành Tiênvideo

Tang lễ Cha Giacôbê Nguyễn Thành Tiên 18/1/2019

Cha Giacôbê NGUYỄN THÀNH TIÊN Sinh ngày 31/08/1972, tại Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa Rửa tội ngày 01/10/1972 tại nhà thờ Cây Vông, do Lm Gioan Phùng Văn Như. Video:Nghi thức hạ huyệt Vĩnh biệt...
Cha Giacôbê NGUYỄN THÀNH TIÊN

Cáo phó: Cha Giacôbê NGUYỄN THÀNH TIÊN

CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh Giáo phận Nha Trang trân trọng kính báo Cha GIACÔBÊ NGUYỄN THÀNH TIÊN vừa tạ thế lúc 18g00 ngày 15 tháng 01 năm 2019 tại Tòa Giám Mục Nha Trang. hưởng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày