Mây thẻ: Cha Đặng Hùng Tân

Thông báo Thánh Lễ Chúc Phong Đan Phụ Đan Viện Biển Đức Thiên An

Thông báo Thánh Lễ Chúc Phong Đan Phụ Đan Viện Biển Đức Thiên An

THÔNG BÁO THÁNH LỄ CHÚC PHONG ĐAN PHỤ ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN AN Đan Viện Biển Đức Thiên An hân hoan kính báo Thánh lễ Chúc Phong Đan Phụ cho Cha Louis Gonzaga Đặng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày