Trang nhà mây thẻ Cha Đaminh Phan Hưng

Mây thẻ: Cha Đaminh Phan Hưng

Cha Đaminh Phan Hưng

Bài chia sẻ cực hay tại La Vang ngày 28/7/2018

Dẫn nhập Martyr (=tử đạo) theo nguyên ngữ có nghĩa là nhân chứng. Cuộc đời của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (CTTĐVN) đã là một chứng từ, một quá trình hợp tác với ơn...

Tin/ bài mới đăng

Các giám mục Hiroshima và Nagasaki ủng hộ hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

Các giám mục Hiroshima và Nagasaki ủng hộ hiệp ước cấm...

Các giám mục Hiroshima và Nagasaki ủng hộ hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân Các giám mục của Hiroshima và Nagasaki đã chào mừng...

Top Video

Xem nhiều trong ngày