Mây thẻ: Cha Đặc trách Mục vụ Gia đình

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quếvideo

Bài thuyết trình của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế với các gia...

Nói chuyện chuyên đề với các gia đình trẻ: - Thời gian: từ 09g00 đến 11g00 - Địa điểm: Nhà Hội (Tầng dưới Nhà thờ Trà Kiệu) - Trách nhiệm: Cha Đặc trách Mục vụ Gia...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 23-7-2021 – Thứ Sáu Tuần 16 Thường niên

Sinh hoa kết quả (23.7.2021 – Thứ Sáu Tuần 16 Thường niên) Lời Chúa: Mt 13, 18-23 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ...