Mây thẻ: Cha Anrê Lương Vĩnh Phú

Cha Anrê Lương Vĩnh Phú

Tân giám đốc trung tâm hành hương Tàpao

Vào 9g00 sáng ngày 16/05/2018, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm đã chủ sự nghi thức nhận sứ vụ mới của Cha Tân Giám đốc Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, Cha Anrê Lương...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày