Mây thẻ: cầu nguyện

lời chúa

Lời Chúa ngày 9/7/2019 – Thứ Ba tuần 14 TN

Sai thợ ra gặt lúa (09.7.2019 – Thứ Ba tuần 14 TN) Lời Chúa: Mt 9, 32-38 Khi Đức người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5/7/2019 – Thứ Sáu tuần 13 TN

Đứng dậy đi theo (05.7.2019 – Thứ Sáu tuần 13 TN) Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4/7/2019 – Thứ Năm tuần 13 TN

Thấy họ có lòng tin (04.7.2019 – Thứ Năm tuần 13 TN) Lời Chúa: Mt 9, 1-8 Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3/7/2019 | Thứ Tư – Thánh Tôma, Tông đồ

Đừng cứng lòng nữa (03.7.2019 – Thứ Tư - Thánh Tôma, Tông đồ) Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Có một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1/7/2019 – Thứ Hai tuần 13 TN

Không chỗ tựa đầu (01.7.2019 - Thứ Hai tuần 13 TN) Lời Chúa: Mt 8,18-22 Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25/6/2019 – Thứ Ba tuần 12 TN

Cửa hẹp và đường chật (25.6.2019 – Thứ Ba tuần 12 TN) Lời Chúa: Mt 7, 6.12-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24/6/2019 – Thứ Hai, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả

Em này rồi sẽ ra sao? (24.6.2019 – Thứ Hai. Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả) Lời Chúa: Lc 1, 57-66.80 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19/6/2019

Đấng thấu suốt những gì kín đáo (19.6.2019 – Thứ Tư Tuần 11 TN) Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17/6/2019

Ai xin, hãy cho (17.6.2019 – Thứ Hai Tuần 11 TN) Lời Chúa: Mt 5, 38-42 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt,...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 13/6/2019

Chớ giết người (13.6.2019 – Thứ Năm tuần 10 Thường niên) Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 12/6/2019

Để kiện toàn (12.6.2019 – Thứ Tư tuần 10 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ...
Suy Niệm Lời Chúa

Muối cho đời (11.6.2019 – Thứ Ba tuần 10 Thường Niên – Thánh Barnaba...

Lời Chúa: Mt 10, 6 -13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày