Mây thẻ: cầu nguyện cho ơn gọi

Thư và lời kinh của Đức Thánh cha Phanxicô gửi các tín hữu dịp tháng 5 năm 2020

Tâm tình của Đức Thánh Cha trong Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn...

TÂM TÌNH CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI Đức Thánh Cha khẳng định: “Ơn gọi linh mục và tu sĩ đòi hỏi sự can đảm và kiên trì; và...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày