Mây thẻ: Cầu nguyện cho giới hữu trách về nền kinh tế

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha – Tháng Tư 2018

Vatican. Trong tháng tư 2018, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi cầu nguyện cho giới hữu trách về nền kinh tế, để người ta biết đặt trọng tâm vào con người chứ không...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày