Mây thẻ: Cầu cho các tín hữu đã qua đời

lời chúa

Lời Chúa thứ Ba ngày 2-11-2021 – Cầu cho các tín hữu đã qua...

Sao Ngài bỏ rơi con? (02.11.2021 – Thứ Ba Tuần 31 TN : Cầu cho các tín hữu đã qua đời) Lời Chúa: Mc 15, 33-39 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2/11/2019 – Thứ Bảy, Cầu cho các tín hữu đã qua...

Sao Ngài bỏ rơi con? (2.11.2019 – Thứ Bảy - Cầu cho các tín hữu đã qua đời) Lời Chúa: Mc 15, 33-39 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày