Mây thẻ: Catholic News

Đức tổng giám mục Henryk Hoser

Đức Tổng Giám Mục Hoser, Đặc sứ của ĐTC tại Mễ Du, đã qua...

Đức Tổng Giám Mục Hoser, Đặc sứ của ĐTC tại Mễ Du, đã qua đời Thông cáo của Hội đồng giám mục Ba Lan cho biết, Đức tổng giám mục Henryk Hoser, Đặc sứ của...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày