Mây thẻ: Cáo phó: Cha Gioan Hồ Ngọc Trứ

Cáo Phó

Cáo phó: Cha Gioan Hồ Ngọc Trứ

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM Giáo phận Long Xuyên kính báo: Cha GIOAN HỒ NGỌC TRỨ Sinh ngày 27 tháng 07 năm 1950 tại Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang đã trở về...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày