Mây thẻ: các ngày lễ trọng trong năm 2018

màu chay

Những ngày Lễ Tro trong những năm tới

Thứ tư Lễ Tro là ngày khởi đầu cho Mùa Chay. Mùa này kéo dài đúng bốn mươi ngày trước Lễ Phục sinh. Gọi là Lễ Tro vì Hội Thánh có thói quen dùng...
video

Các ngày lễ trọng trong năm 2018

Các ngày lễ trọng trong năm 2018

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày