Trang nhà mây thẻ Ca dâng lễ PDF

Mây thẻ: Ca dâng lễ PDF

Xin Thương Nghe – Dao Kim

Đây giọt rượu nho và tấm bánh trắng thơm tin tuyền. Xin cùng dâng lên trọn kiếp sống với bao ước nguyện Xin Thuong Nghe - Dao Kim

Con xin dâng – Nguyễn Duy

Dâng lên Chúa rượu bánh này, nguyện dâng Chúa trọn đời sống con. Con xin dâng bánh rượu của muôn con người. Con xin dâng với cả thân xác con Con Xin Dang - Nguyen...

Xin Dâng Đời Con – Huy Hoàng

Chúa không muốn nhận không muốn nhận của lễ hy sinh, cũng không nhận của lễ đền bồi. Thì đây, con dâng trọn hồn xác con, con dâng trót cả đời con, làm của...

Lễ Vật Hòa Bình PDF

Con đến dâng lễ vật với bao tâm tình hòa bình, với lòng khoan dung tha thứ với tình yêu thương thắm thắm thiết Le Vat Hoa Binh - Duy Thien

Lạy Cha Rất Thánh – Vương Diệu

Lạy cha rất thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này. Để con dâng Chua để ngợi khen, để tạ ơn để cầu xin, để đền bù muôn tội lỗi nhân gian. Lay Cha...

Con Dâng Lên Ngài – Dao Kim

Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên. Con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền Con Dang Len Ngai - Dao Kim

Lạy Cha Rất Thánh – Vương Diệu

Lạy Cha rất thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này. Đoàn con dâng Chúa để ngợi khen, để tạ ơn, để cầu xin, để đền bù muôn tội nhân gian. Lay cha Rat...

Lạy Cha Rất Thánh PDF

Lạy Cha rất Thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này. Đoàn Con dâng Chúa để ngợi khen, để tạ ơn để cầu xin, để đền bù muôn tôi lôi nhân gian Lay Cha...

Lời ca bay cao PDF

Lời ca bay cao bay cao như hương trầm nghi ngút, bay ngút bay lên tòa cao sabg. trầm nghi ngút, bay ngút lên tòa chín tầng. Trọn tâm tư dâng lên. Loi Ca Bay...

Máu Chiên Bò – Kim Long

Mau Chien Bo - Kim Long Máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý cha

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày