Mây thẻ: Bữa Cơm Huynh Đệ

Bữa Cơm Huynh Đệ Lần Thứ 16

Bữa Cơm Huynh Đệ Lần Thứ 16 – Mái Ấm Tình Thương Lagi

Vào lúc 9g ngày 28/12/2018, có hơn 700 vị khách quý với hoàn cảnh đặc biệt đã có mặt tại Mái Ấm Tình Thương Lagi thuộc Hội Dòng MTG Nha Trang trong Thánh lễ...
Bữa Cơm Huynh Đệ

Hình ảnh Bữa Cơm Huynh Đệ Lần Thứ 16

Hình ảnh có hơn 700 vị khách quý với hoàn cảnh đặc biệt đã có mặt tại Mái Ấm Tình Thương Lagi thuộc Hội Dòng MTG Nha Trang . Nguồn ảnh: gp Phan Thiết      

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày