Mây thẻ: Bỏ vào tất cả

lời chúa

Lời Chúa ngày 23-11-2020 – Thứ Hai Tuần 34 Thường niên

Bỏ vào tất cả (23.11.2020 – Thứ Hai Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 1-4 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 26/11/2018

Bỏ vào tất cả (26.11.2018 – Thứ Hai Tuần 34 TN) Lời Chúa: Lc 21, 1-4 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 11/11/2018

Bỏ vào tất cả (11.11.2018 – CN 32 TN, Năm B) Lời Chúa: Mc 12, 38-44 Một hôm Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày