Mây thẻ: Bộ Truyền Giáo

Đức Thánh Cha bổ nhiệm 2 Tổng thư ký Bộ Truyền Giáo

Đức Thánh Cha bổ nhiệm 2 Tổng thư ký Bộ Truyền Giáo

VATICAN. Ngày 9-11-2017, ĐTC đã bổ nhiệm Đức TGM Protase Rugambwa người Tanzania làm tân Tổng thư ký Bộ truyền giáo thay thế Đức TGM Savio Hàn Đại Huy, SDB, được cử đi làm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày