Mây thẻ: bổ nhiệm linh mục Thanh Hóa

Trực tiếp thánh lễ truyền chức linh mục Thanh Hóa 2021video

Trực tiếp thánh lễ truyền chức linh mục Thanh Hóa 2021

Trực tiếp thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Thanh Hóa 2021 Thánh lễ truyền chức Linh Mục vào lúc 5h00, ngày 29-10-2021 do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường chủ sự
Thuyên chuyển linh mục giáo phận thanh hóa 2019

Bổ nhiệm và Thuyên chuyển linh mục Thanh Hóa 2019

Bổ nhiệm & Thuyên chuyển linh mục giáo phận Thanh Hóa năm 2019

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày