Mây thẻ: bổ nhiệm linh mục Long Xuyên 2021

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Long Xuyên 2021

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Long Xuyên 2021

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN BỔ NHIỆM VÀ CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC THÁNG 7/2021 Đức Giám mục giáo phận Long Xuyên đã bổ nhiệm và chuyển đổi các linh mục có tên dưới đây: PDF 1/ Cha...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày