Mây thẻ: bổ nhiệm linh mục Đà Nẵng 2020

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Đà Nẵng 2020

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Đà Nẵng 2020

QUYẾT ĐỊNH THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG – 2020 Vì nhu cầu mục vụ trong Giáo phận Đà Nẵng, sau khi đã cầu nguyện, suy nghĩ và cân nhắc, tôi,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày