Mây thẻ: bổ nhiệm linh mục 2021

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục TGP Sài Gòn 2021

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục TGP Sài Gòn 2021

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục TGP Sài Gòn 2021 Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, qua tham khảo ý kiến của Ban tư vấn nhằm đáp ứng nhu cầu chung của Tổng...
Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Long Xuyên 2021

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Long Xuyên 2021

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN BỔ NHIỆM VÀ CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC THÁNG 7/2021 Đức Giám mục giáo phận Long Xuyên đã bổ nhiệm và chuyển đổi các linh mục có tên dưới đây: PDF 1/ Cha...
Thuyên chuyển linh mục Xuân Lộc 2020

Bổ nhiệm nhân sự mục vụ Xuân Lộc nhiệm kỳ 2021 – 2025

Danh sách bổ nhiệm nhân sự mục vụ giáo phận Xuân Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2025 xem thêm: Thuyên Chuyển Linh Mục Xuân Lộc 2021
Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Thông báo: Lập các hạt, các xứ mới và bổ nhiệm, thuyên chuyển linh...

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com Phone: 0865 165 167 Website: giaophanhatinh.org ———————————- Số 01/2021/TB-VPTGM Văn Hạnh, ngày 10 tháng 01 năm 2021 THÔNG BÁO Vv. Lập các hạt, các xứ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày