Mây thẻ: Bộ Ngoại Giao Vatican

Tân thư ký riêng của Đức Giáo hoàng

Tân thư ký riêng của Đức Giáo hoàng

Tân thư ký riêng của Đức Giáo hoàng WGPSG / CNA -- Vào thứ Bảy vừa qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chỉ định một viên chức từ Bộ Ngoại Giao Vatican về làm thư...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày