Mây thẻ: Bernard Francis Law

Cáo Phó

Cáo phó: Đức hồng y Bernard Francis La

Đức hồng y Bernard Francis Law, nguyên Tổng giám mục Boston (Hoa Kỳ) và nguyên Tổng quản Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, đã qua đời sáng nay thứ Tư, 20-12-2017 tại Roma,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày