Mây thẻ: Bên trong

lời chúa

Lời Chúa ngày 27/8/2019 – Thứ Ba Tuần 21 TN

Bên trong, bên ngoài (27.8.2019 – Thứ Ba Tuần 21 TN - Thánh nữ Monica) Lời Chúa: Mt 23, 23-26 Khi ấy, Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pharisêu rằng:“Khốn cho các người,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày