Mây thẻ: Bảng Titulus Crucis

Những thánh tích vô giá

Khoảng 11 thánh tích đang được lưu trữ hết sức tôn kính và trang nghiêm trong các Vương Cung Thánh Đường trên thế giới, những báu vật này từng hiện diện trong cuộc đời...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 15-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 15-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba Tuần 11 Thường niên vào  lúc 5h15, 18h30, 19h30 Lời Chúa: Mt...