Mây thẻ: Bằng Sở

Thánh Lễ Đại Triều Mừng Sinh Nhật Nước Trời Lần Thứ 187 Cha Thánh Phêrô Lê Tùyvideo

Trực tiếp: Thánh Lễ Đại Triều Mừng Sinh Nhật Nước Trời Lần Thứ 187...

Trực tiếp: Thánh Lễ Đại Triều Mừng Sinh Nhật Nước Trời Lần Thứ 187 Cha Thánh Phêrô Lê Tùy. Thánh lễ do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên  chủ sự vào lúc 10h00 ngày...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày