Mây thẻ: Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2021

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2021 – Đức Cha Phêrô Nguyễn...

Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2021 - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Giám mục GP Mỹ Tho.

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày