Mây thẻ: Bài giảng của Đức Cha Thiên

Bài giảng của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiênvideo

Bài giảng của Đức Cha Thiên trong thánh lễ truyền chức linh mục Hải...

Bài giảng của Đức Cha Thiên trong thánh lễ truyền chức linh mục Hải Phòng 08.12.2017 https://www.youtube.com/watch?v=t1-Xzhpxpjs

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 25 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...