Mây thẻ: Bài giảng của Đức Cha Thiên

Bài giảng của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiênvideo

Bài giảng của Đức Cha Thiên trong thánh lễ truyền chức linh mục Hải...

Bài giảng của Đức Cha Thiên trong thánh lễ truyền chức linh mục Hải Phòng 08.12.2017 https://www.youtube.com/watch?v=t1-Xzhpxpjs

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày