Mây thẻ: Authenticum charismatic

Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời tại dòng MTG Vinh

ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo...

Ngày 4/11 Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tông thư dưới dạng Tự sắc có tựa đề “Authenticum charismatic” – Đặc sủng đích thực, sửa đổi lại điều 579 của Bộ Giáo luật. Theo...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày