Mây thẻ: Antôn Nguyễn Văn Toàn

Linh mục Antôn Nguyễn Văn Toàn

Cáo phó: Linh mục Antôn Nguyễn Văn Toàn

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC 180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (84.28) 3930 3828 OREMUS PRO DEFUNCTIS Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày