Mây thẻ: Antôn Nguyễn Ðích (1769-1838)

Antôn Nguyễn Ðích (1769-1838)

Antôn Nguyễn Ðích, sinh năm 1769 tại Chi Long, Nam Ðịnh; chết 12/8/1838, tại Bảy Mẫu. Thánh Antôn Ðích dùng gia sản nông nghiệp của ngài để giúp cho công việc truyền giáo của...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày