Mây thẻ: Anna Nguyễn Thị Liên

Hội dòng Hiệp Nhất: Hồng ân vĩnh khấn

Hội dòng Hiệp Nhất: Hồng ân vĩnh khấn

“Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” là tâm niệm của Chúa Giêsu trong suốt hành trình trần thế. Đây cũng chính là tâm niệm mà 6 dì trong hội dòng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày