Mây thẻ: an táng Tôma Đặng Toàn Trí

Thánh lễ An táng Lm Tôma Đặng Toàn Trívideo

Trực tiếp Thánh lễ an táng Cha Tôma Đặng Toàn Trí

Linh mục Tôma Đặng Toàn Trí sinh ngày 12/2/1940 tại Sài Gòn chịu chức linh mục ngày 20/12/1969 tại Sài Gòn, đã trở về nhà Cha lúc 8h30 ngày 11/2/2020 tại tư gia, hưởng...
Cha Tôma Đặng Toàn Trívideo

Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Tôma Đặng Toàn Trí

Thánh lễ cầu nguyện cho LM Tôma Đặng Toàn Trí tại Nhà thờ Chợ Đũi lúc 17giờ00′ ngày 12/02/2020. Chủ tế Linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng https://conggiao24h.net/cao-pho/cao-pho-linh-muc-toma-dang-toan-tri.html      
Linh mục Tôma Đặng Toàn Trí

Cáo phó Linh mục Tôma Đặng Toàn Trí

Linh mục Tôma Đặng Toàn Trí sinh ngày 12/2/1940 tại Sài Gòn chịu chức linh mục ngày 20/12/1969 tại Sài Gòn, đã trở về nhà Cha lúc 8h30 ngày 11/2/2020 tại tư gia, hưởng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày