Mây thẻ: An táng Têrêsa Nguyễn Thị Lành

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Lành

Cáo phó: Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Lành

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre ĐT: (0275) 3 875 146 – (0275) 3 692 855 Email: caimonmtg@gmail.com “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày